ΥΠΠΕΘ: Kύρωση τελικών ενιαίων, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ οι τελικοί ενιαίοι, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αξιολογικοί πίνακες επιλογής των υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *