ΥΠΠΕΘ: Κύρωση πινάκων υποψηφίων ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) καθώς και των υποψηφίων ΕΠΑΛ για το ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 11 με 17/10 οι εγγραφές.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου κυρώθηκαν οι  πίνακες οι οποίοι εγκρίθηκαν από την επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. ΑΠ/55/Α5/11-7-2018 Υπουργική Απόφαση και περιλαμβάνουν όσους εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2018-19 οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2018 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με βάση τη βαθμολογία τους που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίου ΕΠΑΛ με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε ποσοστό 0,25 % καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της κατηγορίας τους με την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του 70% του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 11-10-2018 μέχρι και Τετάρτη 17- 10-2018 στις Γραμματείες των Σχολών με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *