ΥΠΠΕΘ: Επέκταση του προγράμματος Σχολικά Γεύματα – Τροποποίηση της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης ως προς τα όργανα υλοποίησης

Με νέα απόφαση του ΥΠΠΕΘ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ επεκτείνεται το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα  ενώ παράλληλα τροποποιείται η προηγούμενη Υπουργική Απόφαση ως προς τα όργανα υλοποίησης.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ 

Αναλυτικά η τροποποίηση:

Με την παρούσα απόφαση, α) τροποποιείται το άρθρο 5 της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ, ως προς τα όργανα υλοποίησης του προγράμματος και τις αρμοδιότητες τους ως ακολούθως:
Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος
Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Σχολεία με ευθύνη
α) του οικείου Διευθυντή Π.Ε.,
β) του/των Συντονιστή/ών του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) των Διευθυντών και
δ) του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *