ΥΠΠΕΘ: Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Με εγκυκλίους που εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ καθορίζονται οι ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 καθώς και ο Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *