ΥΠΠΕΘ: Εγκύκλιος για τη λειτουργία του δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών

Εγκύκλιο για τη λειτουργία του δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών  εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο . . .

Α. Ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δε δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη.

Β. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τον δανεισμό του υλικού, την παραγωγή φωτοαντιγράφων αλλά και τη χρήση των τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια είναι ο/η υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.

Τα παραπάνω τονίζονται σε εγκύκλιο που υπέγραψε ο  Υπουργός Παιδείας σχετικά με τη “Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτβάθμια Εκπαίδευση “ενώ σημειώνονται τα εξής:

Οι ώρες λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε εκπαιδευτικός με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, στο πλαίσιο αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού για την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας, προαγωγής της φιλαναγνωσίας και πραγματοποίησης δράσεων, δύναται να έχει πρόσβαση στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης, ακολουθώντας και τηρώντας τους όρους που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.

Ο/Η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τα άλλα μέλη της τριμελούς επιτροπής, συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό, οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό (απόκτηση, καταγραφή, απογραφή, απόσυρση). Ο/η υπεύθυνος/η διαθέτει τα τεκμήρια και το υλικό για δανεισμό, εκδίδει τις κάρτες δανεισμού και ενημερώνει τα μέλη για τους όρους δανεισμού, τις ώρες λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.

Προκειμένου οι μαθητές να δεσμευτούν στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του σχολείου τους, προτείνεται να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού της βιβλιοθήκης, ώστε αυτός να προκύψει από τη σύνθεση των προτάσεων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας (επισυνάπτεται ενδεικτικό υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμού).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *