ΥΠΠΕΘ: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υ.Α. για την επιλογή Υπευθύνων ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 5919 τ. Β΄/31-12-2018 η Υ.Α. 222084/ΓΔ4 /27-12-2018, με θέμα:

Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το ΦΕΚ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *