ΥΠΠΕΘ: Απαλλαγή, ολική ή μερική, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ( Ο.Ι.Ε.Λ.Ε ) από τα διδακτικά τους καθήκοντα

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου εγκρίνεται ηολική ή μερική απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, μελών του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και την αντίστοιχη αποζημίωση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως ακολούθως:

1. Μιχάλης Κουρουτός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ( Μαθηματικών ) στο « ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

2. Αλέξανδρος Γούλας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07 ( Γερμανικής Φιλολογίας ) στην « ΣΧΟΛΗ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Α΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

3. Δημήτριος Κάζαγλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής ) στην « ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ», η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως Β΄ Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

4. Γεώργιος Χριστόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ( Δασκάλων ) στο εκπαιδευτήριο « ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

5. Φώτιος Καραμεσίνης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων) στα εκπαιδευτήρια «ΓΕΙΤΟΝΑ», τα οποία υπάγονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ως Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με μερική απαλλαγή(κατά 14/20) από τα διδακτικά του καθήκοντα και με μερική καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

6. Ευγενία Κωστούση, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής ) στο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ως Ταμίας του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα και με πλήρη καταβολή του μισθού του και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

7. Ευαγγελία Φλεριανού, καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας στο κέντρο ξένων «SCHOLARS-ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ» στο Περιστέρι Αττικής, ως Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε και Πρόεδρο του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ελλάδος με μερική απαλλαγή (κατά 18/21) από τα διδακτικά της καθήκοντα και με μερική καταβολή του μισθού της και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

8. Γεωργία Γιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ( Δασκάλων ) στο ιδιωτικό δημοτικό σχολείο «ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ», το οποίο υπάγεται στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, ως Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε με μερική απαλλαγή (κατά 10/23 ) από τα διδακτικά της καθήκοντα και με μερική καταβολή του μισθού της και των πάσης φύσεως επιδομάτων από 16/12/2018 έως την λήξη της θητείας του ΔΣ.

Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *