ΥΠΠΕΘ: Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για αποφοίτους ΕΠΑΛ στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (K.E.E.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου ιδρύονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου έξι (06) προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, συναφών με το
γνωστικό αντικείμενο Τμημάτων του ιδρύματος, ως ακολούθως:
1.Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019)

2.Τεχνικός Κηπευτικών Καλλιεργειών (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019)

3. Στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επισιτιστικών Μονάδων (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης , κατά την έναρξη ισχύος του ν.4610/2019)

4. Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019)

5.Συστήματα παραγωγής CAD/CAM/CNC (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019)

6. Πολυμέσα και Διαδίκτυο (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019)

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *