Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 ξεκινάει την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.
Λήγει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα Eλλάδος 23:00, για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων_Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων_Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας

appel à candidatures_programme de bourses Franco-Hellenique

appel à candidatures_programme de bourses franco-hellenique

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *