ΥΠΑΙΘ: Υποτροφίες από Τσεχία και Σλοβακία σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Με έγγραφο του ΥΠΑΙΘ προκηρύσσονται υποτροφίες από τις Κυβερνήσεις της Σλοβακίας και της Τσεχίας για Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η προκήρυξη σε μορφή pdf 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ σε μορφή pdf 

ΤΣΕΧΙΑ σε μορφή pdf 

Application σε μορφή pdf 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *