ΥΠΑΙΘ: Νέα Απόσπαση Εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Ανανέωση αποσπάσεων

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης από την 1η 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021 88 εκπαιδευτικοί

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

Επίσης με απόφαση της Υπουργού Παιδείας ανανεώνεται η απόσπαση εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης από την 1η 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *