Τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Ανακοινώθηκαν από τις Π.Δ.Ε. οι τοποθετήσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 1. Π.Δ.Ε. Κρήτης
 2. Π.Δ.Ε. Αττικής
 3. Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας
 4. Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου
 5. Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου
 6. Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
 7. Π.Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου
 8. Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων
 9. Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας
 10. Π.Δ.Ε. Ηπείρου
 11. Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
 12. Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας
 13. Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Η θητεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης είναι τριετής, ξεκινά με την τοποθέτησή τους
και λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.
4547/2018 (Φ.Ε.Κ 102 τ. Α΄)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *