Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της απόρριψης αναπληρωτών ΕΒΠ λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης των Υπευθύνων Δηλώσεων

Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της και μετά από συνεχείς επικοινωνίες και διαβουλεύσεις με το Α.Σ.Ε.Π. και με το Υ.Π.Π.Ε.Θ., η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  ενημερώνει ότι το Α.Σ.Ε.Π. αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα με τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης που συνόδευε την αίτηση υποψηφιότητας των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ζήτησε από το αυτοτελές τμήμα του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. του Υ.Π.Π.Ε.Θ. , να προσδιορίσει ποια από τα τετραγωνίδια αποτελούν «κολλήματα» συμμετοχής  και ποια είναι ενημερωτικού χαρακτήρα.

Το Υ.Π.Π.Ε.Θ. κατέθεσε την άποψή του η οποία  θα τύχει της ανάλογης επεξεργασίας από τα τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. που θα εξετάσουν τις ενστάσεις.

Επειδή η όλη διαδικασία που ακολουθείται δεν οδηγεί σε βεβαιότητες, ότι δηλαδή η  υπεύθυνη δήλωση «πάσχει» ως προς την σύνταξή της και οδηγεί σε παραπλάνηση στη συμπλήρωσή της από τους υποψήφιους, η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της ώστε να δικαιωθούν οι υποψήφιοι αναπληρωτές  που απορρίφθηκαν αναίτια.

Εκτός από τις συνεχείς συζητήσεις με το Α.Σ.Ε.Π. και με το Υ.Π.Π.Ε.Θ., η Ομοσπονδία θα ζητήσει την υποστήριξη από  νομική υπηρεσία, σε μία προσπάθεια εξάντλησης όλων των δυνατοτήτων ανάδειξης της αναίτιας απόρριψης των παραπάνω αναπληρωτών.

Επειδή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες υποστηρίζουν ότι σύντομα θα αποσταλούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και στους ενδιαφερόμενους  οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. επί των ενστάσεων, οι αναπληρωτές που πιθανόν θα λάβουν αρνητική απάντηση, θα έχουν το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας.

Η αίτηση αυτή ίσως δε γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. αλλά πιθανόν να πρέπει να γίνει χειρόγραφα και να κατατεθεί ή να αποσταλεί επίσημα στο Α.Σ.Ε.Π.

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Υ.Π.Π.Ε.Θ. και με το Α.Σ.Ε.Π. και θα ήταν χρήσιμο οι συνάδελφοι που θα λάβουν απάντηση από το Α.Σ.Ε.Π., με e-mail  να τη γνωστοποιήσουν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο  (poseepea@yahoo.gr).

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την σχετική ανακοίνωση 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *