Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Διαδικασία υποβολής αίτησης θεραπείας από όσους έχουν απορριφθεί ή θα απορριφθούν από τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες των αναπληρωτών

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. μετά και από τις σημερινές συναντήσεις που είχε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.Π.Π.Ε.Θ. αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη της που έχουν απορριφθεί ή θα απορριφθούν από τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες των αναπληρωτών να υποβάλλουν άμεσα αίτηση θεραπείας προς το Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να εξαντλήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους.

            Υπενθυμίζεται  ότι η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται ταχυδρομικά και μόνο στο Α.Σ.Ε.Π. και είναι σημαντικό να συνοδεύεται από πρόσθετα δικαιολογητικά που θα ενισχύουν την πιθανότητα κάθε εκπαιδευτικού να δικαιωθεί. Επιπλέον, δεν απαιτείται η πληρωμή παραβόλου ούτε υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα αίτησης.

            Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  θα συνεχίσει καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας να υπερασπίζεται με νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα των μελών της, προσδοκώντας στην αποκατάσταση των αδικιών που σημειώθηκαν τη φετινή χρονιά.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *