Προσλήψεις Αναπληρωτών Δασκάλων: Επικαιροποιημένος πίνακας Γενικής Αγωγής μετά την Α΄φάση των Προσλήψεων

Δημοσιεύτηκε ο εκκαθαρισμένος πίνακας ΠΕ70 Γενικής Αγωγής ΜΕ προϋπηρεσία μετά την Α’ φάση των προσλήψεων.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *