ΠΕΑΝ – Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών: Η Α φάση προσλήψεων αναπληρωτών ΠΕ60 για το σχολικό έτος 2018-19. Περιοχές πρόσληψης – Συνολικός αριθμός ΠΕ60 – Σειρά τελευταίου που τοποθετήθηκε στο Νομό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *