Οι Οριστικοί Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ε.Β.Π. και από τις 13 Π.Δ.Ε. για το 2018-19

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα http://seepea-stella.blogspot.com οι Οριστικοί Πίνακες αναπληρωτών Ε.Β.Π. και από τις 13 Π.Δ.Ε. για το 2018-19.

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19_94.html

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19_15.html

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19_66.html

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/30-23.html  

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/blog-post_552.html

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19_27.html

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_8.html

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/07/2018-19_47.html

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_2.html

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_74.html και ανακοινοποίηση – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_12.html

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_29.html

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_21.html &Ανακοινοποιημένοι – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_22.html

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/2018-19_87.html

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *