ΙΚΥ: Προπτυχιακή υποτροφία στην Ελλάδα

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) προπτυχιακής υποτροφίαςστην Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος«Υποτροφία Αλέξανδρου Χατζόπουλου».Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε ελληνικά ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), οι οποίοι α) παρουσιάζουν οικονομική αδυναμία και β) προέρχονται κατάπροτίμηση από γονείς ή παππούδες, από τους οποίους ο ένας ή και οι δύο έλκουν την καταγωγήαπό την Κωνσταντινούπολη.H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 -3 – 2020.Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες του Προγράμματος παρέχονται στον ιστoχώρο του

https://www.iky.gr/el/component/k2/item/3472-aleksandrou-xatzopoulou-akad-etos-2018-19

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *