ΙΕΠ: Ενημερωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στο εξωτερικό

Το ΙΕΠ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ) του ΥΠΠΕΘ, ενόψει των επικείμενων αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η σχετική ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς και, κυρίως, απαντώντας σε ένα πάγιο αίτημα σχεδόν δύο δεκαετιών για επιμόρφωση στο πεδίο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, προγραμματίζει την πραγματοποίηση ενημερωτικής διημερίδας.

Η διημερίδα αυτή, η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο διαρκούς επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αποσπάσεων και θα αφορά την ενημέρωση για θέματα διοικητικά, για το θεσμικό πλαίσιο γενικότερα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, για ειδικότερα θέματα σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των περιοχών που καλύπτουν τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και  για θέματα  παιδαγωγικά, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
08:00-09:00Εγγραφές ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
09:00-09:30Έναρξη εργασιών από την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΠΕΘ – Χαιρετισμοί
 09:00-11:00Εκπρόσωποι Γραφείων Συντονιστών 
Εκπαίδευσης Εξωτερικού (ενδεικτικά: 
Λονδίνου, Καΐρου, Μελβούρνης, 
Νέας Υόρκης, Γιοχάνεσμπουργκ, κ.λπ.)
 
09:30-10:20ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ  
10:20-10:30ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ  
10:30-11:00ΔΙΠΟΔΕΕΜΣ   
11:00-11:30Ασφαλιστικός φορέας 11:00-11:30ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
11:30-12:00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30-12:00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 
   ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 
  Α/ΘΜΙΑΒ/ΘΜΙΑ 
 12:00-13:15Διδασκαλία της ΕλληνικήςΔιδασκαλία Στοιχείων 
Ιστορίας και Πολιτισμού
 
12:00-12:30Εκπρόσωπος ΙΕΠ  
12:30-13:00Μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ  
13:00-13:30Μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ 13:15-14:30Διδασκαλία Στοιχείων 
Ιστορίας και Πολιτισμού
Διδασκαλία 
της Ελληνικής
 
13:30-14:00Μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ  
14:00-15:00Εκπρόσωπος ΕΔΙΑΜΜΕ  
 14:30-15:00ΣΥΖΗΤΗΣΗΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία και τον χώρο διεξαγωγής της διημερίδας, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *