ΙΕΠ: Εκπαιδευτικό υλικό ενιαίας ενταξιακής εκπαίδευσης

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικό υλικό για την ενιαία ενταξιακή εκπαίδευση. Το υλικό αφορά Αναλυτικά προγράμματα σπουδών καθώς και προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για διδασκαλία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Εικονικό Βιβλίο

 Α.Π.Σ. για μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής  Kατάρτισης και Εκπαίδευσης

Α.Π.Σ. για μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες

Α.Π.Σ. Τυφλοκώφωσης

Α.Π.Σ. για μαθητές με Αυτισμό

Α.Π.Σ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για μαθητές με Μέτρια και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση

Α.Π.Σ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την εκπαίδευση Παιδιών με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση

Οδηγός για μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα Εικονικό Βιβλίο

Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄και Β΄ Βαθμίδας

Διαφοροποιημένο Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. για Τυφλούς Μαθητές

Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προσαρμογές Αναλυτικών προγραμμάτων για μαθησιακές δυσκολίες

Θεωρητικό πλαίσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτωνγια το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο (Τεύχος Β΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό (Τεύχος Β΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄) 

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Α΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο (Τεύχος Β΄)

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Υλικό για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο

Φυσική – Χημεία – Βιολογία – Γεωγραφία

Εφαρμογές Διδακτικής Αξιολόγησης και Μαθησιακές Δυσκολίες

 Μαθησιακές Δυσκολίες Βασικές Έννοιες και  Χαρακτηριστικά

Παράλληλη στήριξη

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

dey gteep

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οδηγοί Διαφοροποίησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *