ΙΕΠ: Βεβαιώσεις εκπαιδευτικών επιμορφωτικού προγράμματος Φρενέ 2018-19. Επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο «3ο Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» (Αττική-Πελοπόννησος)

Α) Έχουν εκδοθεί και είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση από τη Δικτυακή Πύλη e-ΙΕΠ οι βεβαιώσεις των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Επιμόρφωση και εφαρμογή της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» για το έτος 2018-19. Θα ακολουθήσουν σύντομα οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των επιμορφωτών/τριών.

Β)

Κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής επιλογής εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο «3ο Πιλοτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και εφαρμογής της παιδαγωγικής Φρενέ στη δημόσια εκπαίδευση» σύμφωνα με τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. α) 86105/Δ2/30-05-2019/ ΥΠΠΕΘ και β) 93866/Δ2/11-06-2019/ΥΠΠΕΘ στις 09/07/2019, επιλέγονται βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος των ανωτέρω προσκλήσεων οι εξής εκπαιδευτικοί:

Δείτε τους Πίνακες στο Πρακτικό της Επιτροπής

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *