Ε.Μ.Ε.: Προτάσεις για τα Προγράμματα Μαθηματικών Γυμνασίου/Λυκείου σε δημόσιο διάλογο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020

Οι Επεξεργασίες και Προτάσεις  της Ε.Μ.Ε.
για τα Προγράμματα Μαθηματικών Γυμνασίου/Λυκείου σε δημόσιο διάλογο.

     Το ΔΣ της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας αποφάσισε να εγκαινιάσει έναν δημόσιο διάλογο για τα Προγράμματα Μαθηματικών του Γυμνασίου και του Λυκείου με στόχο την βελτίωση του περιεχομένου τους, την συμβατότητά τους με τα πεδία ανάπτυξης των Μαθηματικών στο σύγχρονο κόσμο και την προσαρμογή τους στην ελληνική εκπαιδευτική και μαθηματική πραγματικότητα.
     Το ΔΣ ευχαριστεί τα μέλη και τους συντονιστές των Επιτροπών που με την παρουσία τους ή τις προτάσεις τους εργάστηκαν αρκετούς μήνες για την εκπόνηση των προτάσεων. Είναι οι συνάδελφοι με αλφαβητική σειρά:
Αργύρης Δημήτριος, Βελαώρας Ιωάννης, Βροντάκης Μανώλης, Γαμβρέλλης Αργύρης, Γλένης Σπύρος, Δούναβης Αντώνιος, Κεΐσογλου Στέφανος, Κορρές Κωνσταντίνος, Κόσυβας Γεώργιος, Κωστοπούλου Καλλιόπη, Μπαραλής Γεώργιος, Πανταζή Αφροδίτη, Πολύζος Γεώργιος, Σαράφης Ιωάννης, Σβέρκος Ανδρέας, Σπαθάρας Δημήτριος, Φερεντίνος Σπύρος, Χατζόπουλος Γεράσιμος.
     Το ΔΣ ενέκρινε το έργο των δυο Επιτροπών που ολοκλήρωσαν μια πολύπλοκη μαθηματική και παιδαγωγική μελέτη και αποφάσισε οι «Επεξεργασίες και Προτάσεις της ΕΜΕ για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου/Λυκείου» να αποτελέσουν τη βάση διαλόγου με την εκπαιδευτική μαθηματική κοινότητα.

     Η πρόταση της ΕΜΕ για το Γυμνάσιο έχει στηριχτεί στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών και κυρίως στα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών του Γυμνασίου. Κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας βάσης διαλόγου με τη Μαθηματική κοινότητα για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της μαθηματικής εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο.
• Τι Μαθηματικά θα πρέπει να γνωρίζουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου;
• Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών;
• Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης των σχολικών εγχειριδίων;
Τα παραπάνω είναι μερικά ερωτήματα, τα οποία η επιτροπή της ΕΜΕ έλαβε σοβαρά υπόψη κατά τη διατύπωση των προτάσεών της.

     Η πρόταση της ΕΜΕ για τα Μαθηματικά του Λυκείου, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, δίνει έμφαση στη διδασκαλία αποδεικτικών μεθόδων και ζητάει τον εμπλουτισμό της ύλης των Μαθηματικών της Γ΄ Λυκείου. Συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
•    Ενισχύει τη Γεωμετρία με την πρόταση για διδασκαλία των βασικών γεωμετρικών τόπων και της Αναλυτικής και Συνθετικής Μεθόδου. Δίνει βάρος στην αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Στοιχειώδους Ευκλείδειας Γεωμετρίας του Χώρου.
•    Εισάγει στο μάθημα Προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου τη μέθοδο της Μαθηματικής Επαγωγής.
•    Προτείνεται η επαναφορά της διδασκαλίας των Μιγαδικών αριθμών και η εισαγωγή ενός κεφαλαίου Αναλυτικής Γεωμετρίας του Χώρου στο μάθημα Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.
•    Προτείνεται η επαναφορά του μαθήματος «Μαθηματικά Γενικής Παιδείας»  στην Γ΄ Λυκείου.

Οργάνωση του διαλόγου

     Ο διάλογος για τα Μαθηματικά του Γυμνασίου και του Λυκείου θα αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα με πρωτοβουλία των  Παραρτημάτων της ΕΜΕ και θα ολοκληρωθεί με την ανακοίνωση συμπερασμάτων στο 37ο Συνέδριο της ΕΜΕ, τον Νοέμβριο 2020.
–    Προσκαλούνται να μετέχουν όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί μαθηματικοί των σχολείων, οι περιφερειακοί Συντονιστές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού των Μαθηματικών αλλά και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί των συμπληρωματικών δομών ενισχυτικής μαθηματικής διδασκαλίας ή/και εξεταστικής προετοιμασίας, ώστε να αποτυπωθεί κατά το δυνατόν το σύνολο των δράσεων που επιδρούν στην διαμόρφωση της εικόνας, της διδασκαλίας και της μάθησης των σχολικών Μαθηματικών.
–    Προσκαλείται το ΙΕΠ να παρακολουθήσει και να ενημερώνεται συστηματικά για το περιεχόμενο αυτού του διαλόγου, ώστε να βελτιώσει τη συμβατότητα και προσαρμοστικότητα των σχεδίων που επεξεργάζεται στη δυναμική της μαθηματική εκπαιδευτικής πραγματικότητας.  

Κατευθύνσεις και θεματικές

    Στο πλαίσιο αυτού του επιστημονικού και παιδαγωγικού διαλόγου και με στόχο τον συγχρονισμό και εμπλουτισμό των σχολικών Μαθηματικών, η ΕΜΕ θεωρεί σημαντικό να μελετηθεί παράλληλα η διεύρυνση του περιεχομένου των αναλυτικών προγραμμάτων και να αναπτυχθεί ο διάλογος σε τρεις επιπλέον κατευθύνσεις, τη Διεπιστημονικότητα, την Ψηφιακότητα και την Διδακτική των Μαθηματικών:

a.    Κατεύθυνση Διεπιστημονικότητας: Να υπάρχει αναλυτική αναφορά στα Μαθηματικά που χρησιμοποιούνται στις ίδιες τάξεις του Γυμνασίου/Λυκείου σε μαθήματα των Επιστημών της Φύσης και της Ζωής, καθώς και σε μαθήματα των Κοινωνικών/Οικονομικών επιστημών.
     Μια από τις αιτίες της σχολικής αποτυχίας είναι η αδυναμία της αναγνώρισης των νοηματικών συνδέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές συμβολικές εκφράσεις μαθηματικών αντικειμένων, όσο και της διαφορετικής νοηματοδότησης των ίδιων μαθηματικών αντικειμένων, όταν αυτά αναφέρονται σε σχέσεις μεταβλητών ή υπολογισμούς /μετρήσεις μεγεθών από τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες.  Σημαντική συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να έχει η επεξεργασία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού και η παροχή σχολικού χρόνου για την εισαγωγή στις Επιστήμες της Αστρονομίας, οι οποίες φαίνεται να προσελκύουν σημαντικά το ενδιαφέρον των μαθητικών κοινοτήτων.
Για την επιτυχία του διαλόγου σε αυτή την κατεύθυνση η ΕΜΕ προσκαλεί στις συναντήσεις και εκπαιδευτικούς των σχετικών κλάδων.

b.    Κατεύθυνση Ψηφιακότητας: Να υπάρχει αναλυτική αναφορά στον τρόπο που αξιοποιούνται τα Μαθηματικά των συγκεκριμένων τάξεων του Γυμνασίου/Λυκείου από αντίστοιχα μαθήματα των επιστημών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.
     Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναπτυχθεί η σύνδεση της ύλης των Μαθηματικών με τους τρόπους που παρουσιάζεται η αλγοριθμική σκέψη, η αναγνώριση και περιγραφή μοτίβων και η κατασκευή των αναδρομικών τύπων στις επιστήμες και τις τεχνολογίες των ψηφιακών απεικονίσεων και της ανάπτυξης των δικτύων.
Για την επιτυχία του διαλόγου σε αυτή την κατεύθυνση η ΕΜΕ προσκαλεί στις συναντήσεις και εκπαιδευτικούς των σχετικών κλάδων.

c.    Κατεύθυνση Διδακτικής Μαθηματικών: Να αναπτυχθεί ειδικό συμπλήρωμα σε κάθε κεφάλαιο του Αναλυτικού Προγράμματος στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού για την κατάλληλη παρουσίαση και τη διδακτική διαπραγμάτευση των δυσκολιών και των συστηματικών λαθών που καταγράφονται διεθνώς σε μαθησιακές δραστηριότητες.
Είναι σημαντικό να παρουσιάζονται πραγματικά παραδείγματα λανθασμένων εκφράσεων ή εναλλακτικών κατανοήσεων των μαθητών και μαθητριών, ώστε να αποκτούν νόημα οι διευκρινίσεις που συχνά αφορούν λεπτές και δύσκολες εννοιολογικές διακρίσεις, όπως π.χ. τις έννοιες της μεταβλητής και της παραμέτρου, της εξίσωσης και της συνάρτησης, της περιμέτρου και του εμβαδού.
Για την επιτυχία του διαλόγου σε αυτή την κατεύθυνση η ΕΜΕ προσκαλεί στις συναντήσεις και συναδέλφους που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο της Εν.Ε.Δι.Μ και της Επ.Ε.Δι.Μ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (PDF)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ    (PDF)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

     Ο Πρόεδρος                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                                              Παναγιώτης Δρούτσας
 Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                                       Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *