Ε.Ε.Χ.: 11 Μαρτίου – Πανελλήνια Ημέρα Χημείας

Την ακόλουθη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της με αφορμή την καθιέρωση από το 1995 της 11ης Μαρτίου ως Πανελλήνιας Ημέρας Χημείας, έκανε η Ένωση Ελλήνων Χημικών. . .

Η Χημεία είναι η επιστήμη που μελετά και ερμηνεύει τη δομή, τις ιδιότητες και τις μεταβολές της ύλης από το μικρόκοσμο μέχρι το μακρόκοσμο, συνθέτει τα υλικά που αποτελούν το ανθρωπογενές περιβάλλον, έχει καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, και ασχολείται μεταξύ πολλών άλλων με τον έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος και των διάφορων προϊόντων, όπως τα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα φάρμακα, δηλαδή είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Επιστημών, η εξέλιξη της επιστήμης της Χημείας και κυρίως των χημικών εφαρμογών ήταν και συνεχίζει να είναι, ραγδαία. Η συνεισφορά της επιστήμης της Χημείας στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη είναι αναγνωρισμένη διεθνώς. Είναι λοιπόν αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία, ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και επομένως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της επιστήμης της Χημείας και των εφαρμογών της στη χώρα μας. Ιδιαίτερα σήμερα, η Χημεία μπορεί και πρέπει να έχει κομβικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση της επιστημονικής σκέψης, αλλά και στην υγιή επιχειρηματικότητα, με στόχο την πράσινη και αειφόρα ανάπτυξη.

Η Πανελλήνια ημέρα Χημείας έχει ως στόχους, την υπόμνηση σε όλους μας της τεράστιας σημασίας της Επιστήμης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, της συμβολής της στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου, του έργου που έχουν επιτελέσει οι Έλληνες χημικοί προσφέροντας επί μακρά σειρά ετών τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία μέσα από τους τομείς της ευθύνης τους, αλλά και την ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να έχει η Χημεία στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *