Ε.Ε.Φ.: 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». Ανακοινώσεις

Η  Ένωση Ελλήνων Φυσικών πραγματοποιεί το 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης». Οι μεγάλες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης, μας θέλουν πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση ενός πλαισίου, που η κοινωνία απαιτεί για ένα σύγχρονο σχολείο. Στο Συνέδριο θα συζητηθούν και θα επικαιροποιηθούν  προτάσεις  για τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν άμεσα στο σχολικό περιβάλλον, για την υποδοχή και την ενσωμάτωση όλων των μελών της Εκπαιδευτικής  κοινότητας.

Το Εκπαιδευτικό  Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα , Πάτρα ,Χαλκίδα , Λάρισα , Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.
Στα επισυναπτόμενα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε αναλυτικά τις ανακοινώσεις ανά πόλη.

Ανακοίνωση για την Αθήνα 29-30/6/ 2018
Ανακοίνωση για την Θεσσαλονίκη 30/6 -1/7/2018
Ανακοίνωση για τη Λάρισα 7/7/2018 

Ανακοίνωση για Πάτρα 23 – 24 Ιουνίου 2018  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  1. Ειδική Αγωγή

Α. Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη

Β. Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης

Γ. Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)

  1. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Α. Εκπαιδευτική Ηγεσία

Β. Οργάνωση και Οικονομική Διαχείριση της Εκπαιδευτικής Μονάδας

Γ.  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Αναλυτικά Προγράμματα

  1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Α. Διδακτικές προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική ένταξη των αλλοδαπών  μαθητών

Β. Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνική ενσωμάτωση και την αλληλεπίδραση των αλλοδαπών μαθητών

Γ. Διαχείριση της πολυπολιτισμικής σχολικής τάξης

  1. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Α. Τεχνικές και μέσα αξιολόγησης σε διαδικασίες μάθησης ενήλικων εκπαιδευομένων

Β. Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης και διδασκαλίας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους

  1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Α. Φιλοσοφία λειτουργίας και προφίλ συμμετεχόντων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Β. Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική μάθηση στην Εκπαίδευση  εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ

  1. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Α. Σχεδιασμός προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης-Βιωματικές δραστηριότητες

Β. Σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας

  1. Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης

Α. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Β.  Σχολική Αποτελεσματικότητα

Γ. Αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής Συνέδρων έως 25 – 06 -2018

Πλήρης εισήγηση έως 20- 06– 2018

Αποστολή  εργασιών στο eefdia@yahoo.gr

 

Κόστος συμμετοχής για Συνέδρους: 10€ (για τα μέλη της Ε.Ε.Φ. )

15€ (για τα μη μέλη )

Εισηγητές:  10€ (για  μέλη της Ε.Ε.Φ )

15€ (για τα μη μέλη )

Φοιτητές : 5 ευρώ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *