Ε.Ε.Φ.: Πρόσκληση για δημοσίευση εκπαιδευτικού άρθρου στο 7ο συλλεκτικό τεύχος Physics News

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών προσκαλεί όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που έ-χουν παρακολουθήσει και παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΦ να αποστείλουν άρθρο που θα δημοσιευθεί στο συλλεκτικό 7ο τεύχος του συνδρομητικού περιοδικού της ΕΕΦ Physics News και θα εκδοθεί το Νοέμβριο  με Θέμα:
«Οι Φυσικές Επιστήμες περιπλανώνται στο Εκπαιδευτικό Γίγνεσθαι»
Επιθυμητά Άρθρα από τα Ακόλουθα Εκπαιδευτικά Πεδία:
•    Ειδική Αγωγή
•    Παιδαγωγική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών
•    Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης
•    Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
•    Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
•    Επαγγελματική Εκπαίδευση
•    Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
•    Σεμινάριο Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
•    Διδασκαλία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
Η αποστολή του άρθρου θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2018 στο email eef.athens@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα.
Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και τις αλλαγές στις Δομές Εκπαί-δευσης η δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό μοριοδοτείται.
Eπιπλέον θα χορηγηθεί και βεβαίωση από την ΕΕΦ.
Τα άρθρα, θα κριθούν από επιστημονική επιτροπή, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της ο-ποίας η σύνθεση θα αναγράφεται στο τεύχος του περιοδικού.
Το περιοδικό έχει καταχωρηθεί στην εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος με δικό του ΙSSN.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο που θα αποστείλετε πρέπει να διαφοροποιείται ως προς τη μορφή από την εργασία των πρακτικών των συνεδρίων.
Για την καταχώρηση του άρθρου πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 30 ευρώ που αντιστοιχεί στην αποστολή 5 τευχών δωρεάν, τα οποία θα παραλάβετε αμέσως μετά την έκδοση του τεύχους.Οδηγίες Διαμόρφωσης Άρθρου
Το αρχείο σας πρέπει να είναι σε μορφή word. Γραμματοσειρά: Times New Roman. Το μέγεθος της γραμματοσειράς του άρθρου πρέπει να είναι 10 στιγμές. Επιλέξτε για το άρθρο σας πλήρη στοίχιση και διάστιχο 1,5. Η έκτασή του θα πρέπει να είναι μέχρι 1800 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία. Υποχρεωτικά, το άρθρο σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει 5-6 φωτογραφίες.
Τέλος το άρθρο σας δεν πρέπει να έχει Εισαγωγή και Πρόλογο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του άρθρου, το όνομά σας και η ειδικότητά σας.
Μπορείτε να προβείτε σε κατάθεση στον ακόλουθο λογαριασμό στην τράπεζα: Εurobank: 0026.0327.40.0200253706 IBAN: GR2402603270000400200253706 με κωδικό ΚΕ 61T και στη συ-νέχεια να αποστείλετε το καταθετήριο με email στο eef.athens@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *