Ε.Ε.Φ. Πρόσκληση για αποστολή άρθρου για το συλλεκτικό τεύχος του περιοδικού της ΕΕΦ Physics News

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών προσκαλεί όλους τους συναδέλφους   εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει και  παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΦ να αποστείλουν άρθρο που θα δημοσιευθεί στο συλλεκτικό τεύχος του συνδρομητικού περιοδικού της ΕΕΦ  Physics News και θα εκδοθεί τέλος Ιουνίου με Θέμα: «Οι Φυσικές Επιστήμες περιπλανώνται στο Εκπαιδευτικό Γίγνεσθαι»

Επιθυμητά Άρθρα  από  τα  Ακόλουθα  Εκπαιδευτικά Πεδία:

  • Ειδική Αγωγή
  • Παιδαγωγική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών
  • Αξιολόγηση Στελεχών της Εκπαίδευσης
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
  • Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
  • Σεμινάριο Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Διδασκαλία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Η αποστολή του άρθρου θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Ιουνίου 2018 στο email eef.athens@gmail.com  υπόψιν κας Γεώργα .

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και τις αλλαγές στις Δομές Εκπαίδευσης η δημοσίευση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό μοριοδοτείται.

Σημείωση: Το άρθρο που θα αποστείλετε πρέπει να διαφοροποιείται ως προς τη μορφή από την εργασία των πρακτικών των συνεδρίων.                 

Για την καταχώρηση του άρθρου πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 30 ευρώ που αντιστοιχεί στην αποστολή 5 τευχών δωρεάν, τα οποία θα παραλάβετε αμέσως μετά την έκδοση του τεύχους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Φιλντίσης Παναγιώτης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *