ΕΠΑΛ: Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων της Α΄ και της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Με την με αρ.  Αριθμ. Φ2/92271/Δ4/12-6-2018 Υ.Α.  καθορίζονται τα Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). 

Πατήστε εδώ για να δείτε την Υ.Α.  

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *