Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 403/23-11-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνε ι ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 14 ης Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.     Δημόσια Διοίκηση – ΔΗΔ (320 θέσεις)

2.     Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ (300 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.     Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος  ΠΕΔ (80 θέσεις)

2.     Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ (150 θέσεις)

3.     Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ (200 θέσεις)

4.     Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – ΣΔΣ (150 θέσεις)

5.     Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ (250 θέσεις)

6.     Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ (250 θέσεις)

7.     Language Education for Refugees and Migrants –LRM (150 θέσεις)

8.     Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ (200 θέσεις)

9.     Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ (300 θέσεις)

10.  Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ (200 θέσεις)

11.  Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ (100 θέσεις)

12.  Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ (60 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *