Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Οργάνωση Θερινής Μαθηματικής Κατασκήνωσης για μαθητές Δημοτικού Σχολείου

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει από το 2007 Μαθηματικές Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις, οι οποίες αποτελούν πλέον για τη χώρα μας ένα εξαιρετικό θεσμό, που προσελκύει άριστους μαθητές από όλη τη χώρα, που έχουν ιδιαίτερη αγάπη για τα Μαθηματικά. 
     Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία ζητά προσφορές για την οργάνωση Θερινής Μαθηματικής Κατασκήνωσης για μαθητές Δημοτικού Σχολείου που τελείωσαν την Δ΄, Ε΄, και Στ΄ τάξη, διάρκειας μιας εβδομάδας, στο παρακάτω χρονικό διάστημα: από 1 Ιουλίου μέχρι 8 Ιουλίου 2019 (μικρή χρονική μετατόπιση είναι συζητήσιμη).

     Συμμετέχουν περί τα 50 με 90 παιδιά, ηλικίας 8 – 12 ετών. Ζητείται προσφορά για:

  • κατ΄ άτομο για διαμονή  με πλήρη διατροφή, για 7 διανυκτερεύσεις συμπεριλαμβανομένων του/της διευθυντή/ντριας και των διδασκόντων περί τα 5-7 άτομα.
  • διάθεση τεσσάρων τουλάχιστον (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών/ τριών) αιθουσών διδασκαλίας, με τραπεζοκαθίσματα και πίνακα, για διεξαγωγή μαθημάτων: 2 διδακτικών ωρών (1,5 ώρες) το πρωί, και 2 διδακτικών ωρών (1,5 ώρες) το απόγευμα, σε ώρες που θα συνεννοηθούν με την κατασκήνωση και τον/την διευθυντή/ντρια της ΕΜΕ στην αρχή του προγράμματος..

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη απαραίτητα, τα παρακάτω: 
Α.
1. Η διαμονή των μαθητών θα πρέπει να είναι αποκλειστικά σε οικήματα, για την ασφάλειά τους.

2. Η κατασκήνωση θα πρέπει να βρίσκεται στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας και όχι σε ακριτικά σημεία του, ή νησιά.

3. Να υπάρχει 24ωρη φύλαξη και έλεγχος.

4. Η κατασκήνωση θα πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε πόλη, και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

5. Να υπάρχουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας και σχέδιο εκκένωσης

Β.

1. Οι μαθητές, μετά τα μαθήματα, θα ακολουθούν το πρόγραμμα της κατασκήνωσης.

2. Ο/η διευθυντής/ντρια και οι διδάσκοντες εργάζονται σε εθελοντική βάση

Γ. Δίνεται η δυνατότητα στους κατασκηνωτές της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η Μαθηματική Κατασκήνωση της ΕΜΕ, να συμμετέχουν στο πρόγραμμά της, παίρνοντας και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, με μικρό χρηματικό κόστος. 

    Σημειώνουμε ότι για να είναι έγκυρες οι προσφορές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη περιγραφή της κατασκήνωσης, των δυνατοτήτων της, καθώς και του παρεχόμενου προγράμματος.

     Επίσης, επειδή ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν είναι ενδεικτικός, και θα πάρει την τελική του μορφή λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος, θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρεται αν η τιμή θα παραμείνει η ίδια, σε περίπτωση μείωσης του αρχικού αριθμού μαθητών / κατασκηνωτών. Για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί να κατατεθεί προκαταβολή, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

     Επισημαίνουμε ότι η Ελληνική Μαθηματικά Εταιρεία ενδιαφέρεται για τη δημιουργία καλοκαιρινού μαθηματικού σχολείου, και όχι για οργάνωση απλής σχολικής εκδρομής.

     Καταληκτική ημερομηνία σφραγισμένων προσφορών με σφραγίδα ταχυδρομείου, μέχρι 10 Απριλίου 2019  ή στα γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Πανεπιστημίου 34, 106 79 Αθήνα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

        Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας
     Ανάργυρος Φελλούρης                                                       Παναγιώτης Δρούτσας
Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π.                            Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *