Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Κατάταξη για την 36η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και την 23η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 2019

Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων που θα γίνει στην Κύπρο 20‐25 Ιουνίου 2019.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η JΒΜΟ ΝΕΩΝ 2019


36η   Βαλκανική Μαθηματική  Ολυμπιάδα που θα γίνει στη Μολδαβία 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 36η ΒΜΟ 2019 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *