ΔΟΕ: Αναβολή περιφερειακών συσκέψεων και ολομέλειας αιρετών

Μετά την ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του νέου κορονοϊού-covid19, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων και η «αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επικράτεια για τις επόμενες 4 εβδομάδες» το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αποφάσισε την αναβολή των προγραμματισμένων για τις 11 και 18 Μαρτίου περιφερειακών συσκέψεων καθώς και της προγραμματισμένης για την 20η Μαρτίου 2020 Ολομέλειας Αιρετών της Δ.Ο.Ε.

Όσοι από τους συναδέλφους έχουν προχωρήσει σε αγορά ή κράτηση εισιτηρίων θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες, ζητώντας τη μεταφορά σε άλλη ημερομηνία (προσφορότερη αυτή της 89ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. – 20/6 αναγνώριση και 23/6 ημέρα λήξης της Γ.Σ., με βάση τον ισχύοντα προγραμματισμό). Ιδιαίτερες περιπτώσεις θα πρέπει να τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. μέσω των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *