ΑΣΠΑΙΤΕ: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης φοίτησης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το έτος 2020-2021. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Τετάρτη 08/7/2020, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 26/8/2020, ώρα 23:59.

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης φοίτησης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το έτος 2020-2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr και βάσει των σχετικών οδηγιών του παραρτήματος Α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από Τετάρτη 08/7/2020, ώρα 12:00 έως Τετάρτη 26/8/2020, ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το έτος 2020-2021 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 4/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Αθήνα

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με την πλατφόρμα υποβολής της αίτησης

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *