ΑΣΠΑΙΤΕ: Προσκλήσεις για τα προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ οι προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2019-2020.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας και τις προθεσμίες ενέργειάς τους με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 26/6/2019, ώρα 12:00 έως 28/8/2019, ώρα 23:59.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2019-2020

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/νες θα 3 ενημερώνονται με δική τους μέριμνα αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται: από 26/06/2019, ώρα 12.00 έως 28/08/2019, ώρα 23:59. Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση, σε μία και μόνο πόλη και σε μία και μόνο κατηγορία εισαγομένων.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *