Αποσπάσεις σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχ. έτος 2019-2020. Από 13/08 μέχρι και 22/08/2019 η υποβολή αιτήσεων

Εγκύκλιος με θέμα: Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.

Το δελτίο τύπου σε μορφή doc

Η Εγκύκλιος  σε μορφή pdf 

Η αίτηση για απόσπαση σε μορφή doc

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *