Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε: ΑΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ, ΔΠΕ, Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΑΙΘ

Αποφάσεις με τις οποίες αποσπώνται σε ΑΕΙ & ΑΣΠΑΙΤΕ, ΔΠΕ, Υπηρεσίες και Φορείς του ΥΠΑΙΘ εκδόθηκαν από την Υπουργό Παιδείς κ. Ν. Κεραμέως

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και  φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Υπουργική Απόφαση αποσπάσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΑΕΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *